Odklad daňového přiznání, odklad daně, odklad platby daně z příjmu, odklad podání

facebook Sdílet na FACEBOOK   skype Volejte zdarma na Skype   Tax Deferral

Odklad daňového přiznání

pro firmy a živnostníky
DPPO a DPFO za rok 2024
od daňového poradce on-line již za 1.800 Kč bez DPH do 15 minut

Daňový odklad a jeho výhody

Vyplatí se Vám daňový odklad?

Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob za rok 2019 mají daňové subjekty do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období, tedy do 1. dubna 2020. S pomocí služeb daňového poradce lze však tuto povinnost odložit o další 3 měsíce – tedy do 1. července.  Můžete si tedy položit otázku, zda i Vám by se odložení daňového přiznání vyplatilo. Nastaly ve Vašem podnikání finančně náročné operace a nevíte si rady s případnými daňovými dopady? Daňový poradce je s Vámi posoudí. Podnikáte v mezinárodním měřítku? I tyto transakce nemusíte řešit sami a můžete se obrátit na odborníka.

 

Výhody odkladu DPPO a DPFO

Na výhody odkladu daňového přiznání můžete pohlížet z hlediska finančního a administrativního. Z hlediska cash flow je pro Vaši firmu jistě výhodnější odložit si platbu daně, pokud nemáte v současnosti dostatek peněžních prostředků. Naopak z pohledu administrativy získáte další čas ke zpracování účetních podkladů pro sestavení daňového přiznání a výpočet daňové povinnosti.

 

Posunout si daňové přiznání?

Stále si nejste jisti, zda využít odložení daňového přiznání a svěřit tak citlivé údaje našemu daňovému poradci? Na činnost daňových poradců dohlíží Komora daňových poradců ČR. Tato instituce je samosprávná a nezávislá. Samotný daňový poradce je pak vysokoškolsky vzdělaný odborník, který má povinnost dodržovat etické principy, včetně povinnosti profesní mlčenlivosti. Daňový řád České Republiky pamatuje i na případné úmrtí poradce či jeho zánik. V takovém případě zůstává šestiměsíční lhůta zachována.

 

Daňové přiznání s daňovým odkladem!

Co tedy udělat pro to, abyste si zajistili odklad daňového přiznání? Stačí pouze uložit plnou moc udělenou Vašemu daňovému poradci u správce daně, a to do konce března, a pak už nechat vše na Vašem daňovém poradci.

 

Mapa stránek | Všeobecné podmínky | Seznam českých a slovenských internetových stránek | CZIN.eu | Katalog-odkazů.cz | Katalog-www-stranek.cz | ONLINE-ONLINE.cz
Katalog odkazů.net | SeoLink.cz | PR Články | TOPLINKs.CZ |
Copyright odkladdanovehopriznani.cz © 2024
Ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.ostatní partneři >>