Odklad daňového přiznání, odklad daně, odklad platby daně z příjmu, odklad podání

facebook Sdílet na FACEBOOK   skype Volejte zdarma na Skype   Tax Deferral

Odklad daňového přiznání

pro firmy a živnostníky
DPPO a DPFO za rok 2024
od daňového poradce on-line již za 1.800 Kč bez DPH do 15 minut

Odklad daně s odborníkem

Odklad daně s odborníkem

Nemáte dost peněz na zaplacení vaší daňové povinnosti, pak odklad daně bude pro vás to pravé. Nevěděli jste, že taková možnost tu existuje? Teď už to ale vědět budete! Jestliže nejste momentálně schopni uhradit daň, která vám byla vyměřena, pak máte možnost využít služeb profesionála a jeh prostřednictvím podat daňové přiznání až o 3 měsíce později. Žádost pro posečkání daně musíte podat do 1. dubna (v roce 2020 do 1. dubna). Daně je pak nutno zaplatit do stejného data, jako podáte daňové přiznání.


Odklad daňového přiznání 2020 za rok 2019

Právě odklad daňového přiznání 2020 za rok 2019 bude pro některé z vás za nějakou dobu aktuální. I zde existuje několik možností, jak vaši povinnost podání daňového přiznáni odložit. Zákonem je dáno, že každý podnikatel musí podat daňové přiznání, jakmile uběhne zdaňovací období. Samozřejmě stát umožňuje, že daňové přiznání podá za vás vámi zvolený poradce. V takovém případě je lhůta pro podání daňového přiznání prodloužena do šesti měsíců, kdy došlo k uplynutí zdaňovacího období. Je možné, že se vám např. v roce 2020 stane, že zapomenete včas podat daňové přiznání za rok 2019, pak můžete podat žádost na finanční úřad a požádat o odklad daňového přiznání 2019 za rok 2018. Finanční úřad, jestliže vaši žádosti vyhoví, pak může dojít o odklad vašeho daňového přiznání až o tři měsíce.
 


Požádat o odložení daňového přiznání může fyzická i právnická osoba.

Toto podání žádosti není zdarma, ale zaplatí se za ni určitá částka. Tuto žádost musíte podat do 1. dubna. Finanční úřad vámi podané žádosti vyhoví pouze v závažných důvodech, díky kterým vám nebylo umožněno daňové přiznání podat. Jedná se např. o vážné zdravotní potíže.  Tím že požádáte o tento odklad, pak oddálíte datum, kdy budete nuceni zaplatit úrok z prodlení, protože jste včas neuhradili vaši daň.


Proto je mnohem výhodnější využít rovnou služeb zvoleného poradce a mít tak jistotu, že stihnete sestavit a podat daňové přiznání včas a řádně a také daň uhradit.

 

Mapa stránek | Všeobecné podmínky | Seznam českých a slovenských internetových stránek | CZIN.eu | Katalog-odkazů.cz | Katalog-www-stranek.cz | ONLINE-ONLINE.cz
Katalog odkazů.net | SeoLink.cz | PR Články | TOPLINKs.CZ |
Copyright odkladdanovehopriznani.cz © 2024
Ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.ostatní partneři >>