Odklad daňového přiznání, odklad daně, odklad platby daně z příjmu, odklad podání

facebook Sdílet na FACEBOOK   skype Volejte zdarma na Skype   Tax Deferral

Odklad daňového přiznání

pro firmy a živnostníky
DPPO a DPFO za rok 2024
od daňového poradce on-line již za 1.800 Kč bez DPH do 15 minut

Odklad daňového přiznání – Pozor, hrozí sankce!

Ještě nemáte podané daňové přiznání? Nestíháte jej sestavit do 1. dubna? V případě, že nedodržíte zákonem stanovený termín, mohou Vám hrozit sankce v podobě pokuty za opožděné tvrzení daně či úroku z prodlení. Úrok z prodlení je daňový subjekt povinen uhradit za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti a jeho výše odpovídá ročně výši repo sazby zvýšené o 14 procentních bodů. Pokuta za opožděné tvrzení daně je ve výši 0,05 % stanovené daně a daňový subjekt je povinen ji uhradit při zpoždění delším jak 5 pracovních dnů. Jak se tedy můžete těmto sankcím vyhnout? Zařiďte si odklad daňového přiznání! Daňové přiznání za rok 2019 lze odložit společně s platbou daně za pomoci služeb daňového poradce, a to až do 1. července 2020. Využijte odkladu daňového přiznání s předstihem a podejte ho včas.

 

Daňově přiznání DPFO a DPPO 2019 s daňovým poradcem

Dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu je daňové přiznání k DPFO a DPPO nutné podat nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Avšak daňové přiznání, které je zpracováno a podáno daňovým poradcem, je možné podat až do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období tj. s daňovým odkladem. Odklad daňového přiznání odklad je platný ale pouze za podmínky, že daňový subjekt, který udělil plnou moc svémudaňovému poradci, tuto plnou moc také uplatnil u správce daně, tedy v případě daňového přiznání DPFO a daňového přiznání DPPO u finančního úřadu, a to před uplynutím standardní tříměsíční lhůty.

 

Profesionální daňové přiznání a daňový odklad

Posunutí daňového přiznání není jedinou výhodou služeb daňového poradce. Za samotné tvrzení daně předáváte zodpovědnost důvěryhodné osobě. A pokud odborník poskytne radu či informaci, která je nesprávná, a v důsledku této rady vznikne škoda, je dle nového občanského zákoníku povinen škodu nahradit v plné výši. Výslednou službou je tak správně sestavené daňové přiznání, ve kterém byly uplatněny všechny zákonné daňové úspory a eliminovány případné daňové nedoplatky.

 

Mapa stránek | Všeobecné podmínky | Seznam českých a slovenských internetových stránek | CZIN.eu | Katalog-odkazů.cz | Katalog-www-stranek.cz | ONLINE-ONLINE.cz
Katalog odkazů.net | SeoLink.cz | PR Články | TOPLINKs.CZ |
Copyright odkladdanovehopriznani.cz © 2024
Ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.ostatní partneři >>